ZOĞALLAMAX

(Hamamlı, Şuşa)
uzunçuluq etmək, boş-boş danışmaq. – Ə:, sən dədəηin goru, az zoğalla, baş-beynim getdi (Şuşa)
ZOĞALI
ZOĞAT