ÖZDƏMİR

xalis dəmir, özü dəmir kimi möhkəm və sağlam olan; qoçaq, qəhrəman.
ÖZCAN
ÖZƏRBAY