ÜÇXALLI

bax üçlük 2-ci mənada.
ÜÇHİSSƏLİ
ÜÇXƏTLİ

Digər lüğətlərdə