ÜLVİYYƏT

ali, uca, yüksək; göylə bağlı olan; İlahi.
ÜLVİYYƏ
ÜMİD

Digər lüğətlərdə