ÜLVİYYƏT

ə. 1) yüksəklik, ucalıq, ülvilik; 2) mənəviyyat.

ÜLVİYYAT
ÜLYA

Digər lüğətlərdə