ÜZDÜRMƏ

Üzdürmək”dən f.is.
ÜZDƏN
ÜZDÜRMƏK

Digər lüğətlərdə