ŞAD-XÜRRƏM

sif.zərf [ fars.ər. ] Çox şad, kefi kök, sevinc içərisində.
[Odabaşı:] [Oğlan] hər yerdə özünü şad-xürrəm … lətifəgu göstərirdi. Ə.Haqverdiyev.
Axırda hamı şad-xürrəm yıxılıb yatdı. S.S.Axundov.
Qız xoşbəxt, oğlan xoşbəxt – ikisi də əl-ələ verib şad-xürrəm, diriliyin geniş bağında ömür sürürdülər. Çəmənzəminli.

ŞAD
ŞAD-ŞAD

Digər lüğətlərdə