ŞƏNLİK

ŞƏNLİK – QƏMGİNLİK Küçədə şənlik artmışdı (Çəmənzəminli); Evimizdə bir matəm qəmginliyi vardı (M.İbrahimov).

ŞƏNLƏNMƏK
ŞƏR

Digər lüğətlərdə