ŞTÉPSEL

[ alm. ] Elektrik cihazlarını (məs.: lampanı, qızdırıcı cihazları və s.) elektrik xəttinə calamaq üçün haçaşəkilli metal alət.
ŞTÉMPEL
ŞTİFT

Digər lüğətlərdə