ƏBRU

ƏBRU1

f. qaş.

ƏBRU2

f. bulud kimi, bulud rəngində.

ƏBRNİSAR
ƏBRUKƏMAN

Digər lüğətlərdə