ƏRĞƏNUN

is. [əsli yun. ] İçərisində olan borulara körüklər vasitəsilə hava verilərək çalınan klavişli böyük musiqi aləti; orqan. Ərğənun çalmaq.
ƏRGİNLİK
ƏRİDİCİ

Digər lüğətlərdə