ƏRƏFAT

ə. Məkkədə ərəfə günü hacıların durduqları yer.

ƏRƏC
ƏRƏFƏ

Digər lüğətlərdə