ƏYAL

ə. 1) arvad-uşaq, külfət, ailə; 2) arvad, zövcə.

ƏYADİ
ƏYALƏT

Digər lüğətlərdə