ƏYAN

ƏYAN

ə. gözlə görünən; aşkar, aydın, bəlli.

Ə’YAN

ə. «eyn» c. t. zadəgan, kübar, aristokrat.

ƏYALƏT
ƏYANİ

Digər lüğətlərdə