ƏYYAR

ə. 1) hiyləgər, fəndgir; 2) avara, işi-peşəsi olmayan.

ƏYYAM
ƏYYAŞ

Digər lüğətlərdə