ƏZƏM

Ə’ZƏM

ə. ən böyük, ulu; daha böyük, çox iri.

ƏZƏLİYYƏT
ƏZƏMƏT

Digər lüğətlərdə