ƏZƏMİYYƏT

Ə’ZƏMİ(YYƏT)

ə. əzəmətlilik, böyuklük, ululuq, nəhənglik.

ƏZƏMİ
ƏZĞAS

Digər lüğətlərdə