ƏZBƏR

f. mətni və ya ifadəni olduğu kimi yadda saxlama və söyləmə.

ƏZAN
ƏZBƏS

Digər lüğətlərdə