ÜLFƏT

ə. 1) alışma, ünsiyyət; 2) görüşmə, söhbətləşmə; 3) dostluq, məhəbbət; 4) həmrəylik, yekdillik.

ÜLƏMA
ÜLFƏTGAH

Digər lüğətlərdə