ACEMİ

təcrübəsiz, naşı, xam, təzə işçi; ben bu sanatın acemisiyim – mən bu işdə təzəyəm.
əcəmi, xam, naşı, təcrübəsiz
ACELE
ACENTA