Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AZ

  az

  Tam oxu »
 • AZA

  üzv

  Tam oxu »
 • AZALMAK

  azalmaq

  Tam oxu »
 • AZAMI

  1) ən böyük, ən hündür, ən yüksək; 2) maksimum

  Tam oxu »
 • AZAMİ

  əzəmi, en çox, maksimum

  Tam oxu »
 • AZAP

  əzab

  Tam oxu »
 • AZARLAMAK

  danlamaq, məzəmmət etmək abırlamaq, biabır etmək, danlamaq

  Tam oxu »
 • AZAT

  azad

  Tam oxu »
 • AZGELİŞMİŞ

  zəif inkişaf etmiş

  Tam oxu »
 • AZIK

  (-ğı) ərzaq ehtiyatı, azuqə ərzak, azığ, azuqə

  Tam oxu »
 • AZIMSAMAK

  az hesab etmək, kafi hesab etməmək

  Tam oxu »
 • AZINLIK

  azlıq

  Tam oxu »
 • AZLETMEK

  azad etmək, kənar etmək

  Tam oxu »
 • AZMAK

  azmaq

  Tam oxu »
 • AZMAYİŞ

  təcrübə sınaq

  Tam oxu »
 • AZRAİL

  əzrail

  Tam oxu »
 • BABA

  ata ata, dədə

  Tam oxu »
 • BABA ANNE

  nənə

  Tam oxu »
 • BABACAN

  mehriban, sevimli

  Tam oxu »
 • BACA

  baca

  Tam oxu »
 • BACAK

  (-ğı) ayaq ayaq, bacaq

  Tam oxu »
 • BACANAK

  bacanaq

  Tam oxu »
 • BACI

  bacı

  Tam oxu »
 • BADANA

  əhəng

  Tam oxu »
 • BADEM

  badam

  Tam oxu »
 • BAGAJ

  bagaj, yük

  Tam oxu »
 • BAĞ

  bağ, tənəklik

  Tam oxu »
 • BAĞDAŞ

  bardaş

  Tam oxu »
 • BAĞDAŞMAK

  razılığa gəlmək, uyğun gəlmək; bu teklif tüzük ile bağdaşmiyor – bu təklif nizamnaməyə uyğun gəlmir bağlaşmaq

  Tam oxu »
 • BAĞIL

  nisbi; bağılık – nisbilik nisbi

  Tam oxu »
 • BAĞILLIK

  nisbilik

  Tam oxu »
 • BAĞIMLI

  asılı, tabe asılı, qeyri-müstəqil, tabe

  Tam oxu »
 • BAĞIMLILIK

  (-ğı) asılılıq, tabeçilik asılılıq, tabeçilik

  Tam oxu »
 • BAĞIMSIZ

  müstəqil, sərbəst, azad azad, müstəqil, sərbəst

  Tam oxu »
 • BAĞIMSIZLIK

  (-ğı) müstəqillik, sərbəstlik, istiqlaliyyət; bağımsızlıkına kavuşmak – müstəqilliyə nail olmaq; ekonomik bağımsızlık – iqtisadi müstəqillik istiqlali

  Tam oxu »
 • BAĞIRMAK

  bağırmaq

  Tam oxu »
 • BAĞIRSAK

  bağırsaq

  Tam oxu »
 • BAĞIŞ

  ianə; bağış toplama – ianə toplama ianə

  Tam oxu »
 • BAĞIŞIK

  azad edilmiş (vergidən və s.) –

  Tam oxu »
 • BAĞIŞIKLAMA

  immunizasiya

  Tam oxu »
 • BAĞIŞIKLIK

  (-ğı) immunitet immunitet

  Tam oxu »
 • BAĞIŞLAMAK

  bağışlamaq

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAK

  bağlamaq

  Tam oxu »
 • BAĞLANTI

  rabitə

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  asılı, bağlı

  Tam oxu »
 • BAHANE

  bəhanə

  Tam oxu »
 • BAHAR

  bahar, yaz

  Tam oxu »
 • BAHARAT

  (-tı) ədviyyat ədviyyə, ədviyyat

  Tam oxu »
 • BAHÇE

  bağ, bağça

  Tam oxu »
 • BAHÇIVAN

  bağban

  Tam oxu »