Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AİDAT

  (-tı) 1) üzvülük haqqı; aidat almak – üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil

  Tam oxu »
 • AİLE

  ailə

  Tam oxu »
 • AİT

  aid

  Tam oxu »
 • AJAN

  1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent

  Tam oxu »
 • AJANS

  agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı – anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı – ticarət agentliyi

  Tam oxu »
 • AK CİĞER

  ağciyər

  Tam oxu »
 • AK SAKAL

  ağsaqqal

  Tam oxu »
 • AKAMET

  (-ti) 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak – müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

  Tam oxu »
 • AKARYAKIT

  (-tı) duru yanacaq; akaryakıt borusu – yanacaq borusu

  Tam oxu »
 • AKÇAAĞAÇ

  (-cı) ağcaqayın

  Tam oxu »
 • AKÇE

  sikkə, pul

  Tam oxu »
 • AKDETMEK

  bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)

  Tam oxu »
 • AKIBET

  aqibət

  Tam oxu »
 • AKIL

  ağıl

  Tam oxu »
 • AKIM

  cərəyan

  Tam oxu »
 • AKIM KALMAK

  puça çıxmaq

  Tam oxu »
 • AKIT TARAFLAR

  saziş bağlayan tərəflər, müqavilə bağlayan tərəflər

  Tam oxu »
 • AKİDE

  (şekeri) nabat (şirni)

  Tam oxu »
 • AKLAMAK

  bəraət qazandırmaq

  Tam oxu »
 • AKLISELİM

  sağlam düşüncə, aydın fikir, ağıl, kamal

  Tam oxu »
 • AKMAK

  axmaq

  Tam oxu »
 • AKORTÇU

  kökləyici

  Tam oxu »
 • AKRABA

  əqrəba, qohum

  Tam oxu »
 • AKRAN

  yaşıdlar, hamaşlar

  Tam oxu »
 • AKREP

  əqrəb

  Tam oxu »
 • AKSAK

  axsaq

  Tam oxu »
 • AKSAMAK

  axsamaq

  Tam oxu »
 • AKSETMEK

  əksetmək

  Tam oxu »
 • AKSIRIK

  asqırıq

  Tam oxu »
 • AKSIRMAK

  asqırmaq

  Tam oxu »
 • AKSİ

  əksi

  Tam oxu »
 • AKŞAM

  axşam

  Tam oxu »
 • AKTARMAK

  1) bir şeyin yerini dəyişdirmək; 2) bir şeyin yolunu, yönünü dəyişdirmək; 3) iqtibas etmək; 4) tərcümə etmək köçürmək

  Tam oxu »
 • AKTİF

  aktiv, fəal

  Tam oxu »
 • AKTÖR

  aktyor

  Tam oxu »
 • AKTRİS

  aktrisa

  Tam oxu »
 • AKTÜALİTE

  1) aktuallıq; 2) kinoxronika

  Tam oxu »
 • AKVARYUM

  akvarium

  Tam oxu »
 • AL

  al

  Tam oxu »
 • ALA

  əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın – xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi

  Tam oxu »
 • ALABALIK

  (-ğı) qızıl, balıq

  Tam oxu »
 • ALABİLDİĞİNE

  çox, hədsiz; fırtına alabildiğine kudurmuştu – fırtına çox güclənmişdi

  Tam oxu »
 • ALABÜMİN

  zülal

  Tam oxu »
 • ALACA

  ala- bəzək, ala-bula, al-əlvan

  Tam oxu »
 • ALACAK

  alacaq

  Tam oxu »
 • ALACAKLI

  kreditor, borc verən

  Tam oxu »
 • ALAFRANGA

  avropasayağı; alafranga müzik – qərb musiqisi; alafranga yemekler – avropa mətbəxi

  Tam oxu »
 • ALAKA

  aidiyyət, əlaqə, iştirak, mənafe, maraq, münasibət

  Tam oxu »
 • ALAKA

  1) əlaqə, maraq, mənafe; alaka çekmek – maraq oyatmaq; 2) münasibət, aidiyyət, iştirak

  Tam oxu »
 • ALAMET

  əlamət

  Tam oxu »