Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AL

  al

  Tam oxu »
 • ALA

  əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın – xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi

  Tam oxu »
 • ALABALIK

  (-ğı) qızıl, balıq

  Tam oxu »
 • ALABİLDİĞİNE

  çox, hədsiz; fırtına alabildiğine kudurmuştu – fırtına çox güclənmişdi

  Tam oxu »
 • ALABÜMİN

  zülal

  Tam oxu »
 • ALACA

  ala- bəzək, ala-bula, al-əlvan

  Tam oxu »
 • ALACAK

  alacaq

  Tam oxu »
 • ALACAKLI

  kreditor, borc verən

  Tam oxu »
 • ALAFRANGA

  avropasayağı; alafranga müzik – qərb musiqisi; alafranga yemekler – avropa mətbəxi

  Tam oxu »
 • ALAKA

  aidiyyət, əlaqə, iştirak, mənafe, maraq, münasibət

  Tam oxu »
 • ALAKA

  1) əlaqə, maraq, mənafe; alaka çekmek – maraq oyatmaq; 2) münasibət, aidiyyət, iştirak

  Tam oxu »
 • ALAMET

  əlamət

  Tam oxu »
 • ALAN

  1) sahə, ərazi, meydan; savaş alanı – hərb meydanı; 2) sahə, bölmə; ilim alanında – elm sahəsində

  Tam oxu »
 • ALARM

  həyəcan siqnalı

  Tam oxu »
 • ALAŞIM

  xəlitə, ərinti ərinti, xəlitə

  Tam oxu »
 • ALAY

  I 1) izdiham, yığnaq, dəstə, güruh; mitingciler alayı – mitinq iştirakçılarının izdihamı; 2) nümayiş, mərasim; cenaze alayı – matəm mərasimi; 3) alay

  Tam oxu »
 • ALAYCI

  istehza edən, rişxənd edən, masqaraçı masqaraçı

  Tam oxu »
 • ALBATROS

  sarıdimdik

  Tam oxu »
 • ALBAY

  polkovnik

  Tam oxu »
 • ALÇAK

  əclaf, alçaq

  Tam oxu »
 • ALÇAK GÖNÜLLÜ

  alçaqkönüllü, iddiasız, təvazökar

  Tam oxu »
 • ALÇAKGÖNÜLLÜ

  təvazökar, sadə adam, iddiasız

  Tam oxu »
 • ALÇAKLIK

  əclaflıq

  Tam oxu »
 • ALÇALMAK

  alçalmaq

  Tam oxu »
 • ALÇI

  gips

  Tam oxu »
 • ALÇILAMAK

  gips qoymaq

  Tam oxu »
 • ALDANMAK

  aldanmaq

  Tam oxu »
 • ALDATI

  hiylə, saxta

  Tam oxu »
 • ALDATMAK

  aldatmaq

  Tam oxu »
 • ALDIRMAMAK

  (-gı) əhəmiyyət verməmək, fərqinə varmamaq, qulaq ardına vurmaq, fikir verməmək; aldırma! – fikir vermə, özünü üzmə!

  Tam oxu »
 • ALDIRMAZ

  laqeyd, etinasız etinasız, laqeyd

  Tam oxu »
 • ALDIRMAZLIK

  (-ğı) laqeydlik, etinasızlıq etinasızlıq, laqeydlik

  Tam oxu »
 • ALENİ

  açıq, aşkar; aleni mahkeme – açıq məhkəmə açıq, aşkar

  Tam oxu »
 • ALET

  alət

  Tam oxu »
 • ALEV

  alov

  Tam oxu »
 • ALEYKÜMSELAM

  əleykəssalam

  Tam oxu »
 • ALFABE

  əlifba

  Tam oxu »
 • ALFABESİZ

  savadsız

  Tam oxu »
 • ALGILAMAK

  dərk etmək

  Tam oxu »
 • ALIKO

  (y)mak 1) saxlamaq; yemeğe alıkoymak – nahara saxlamaq; 2) tutub saxlamaq, qoymamaq, mane olmaq; işinden alıkoymak – işindən ayırmaq

  Tam oxu »
 • ALIKOYMAK

  saxlamaq, yubatmaq

  Tam oxu »
 • ALIN

  alın

  Tam oxu »
 • ALINGAN

  küsəyən, nazikürəkli

  Tam oxu »
 • ALINGAN, ALINGAÇ

  küsəyən

  Tam oxu »
 • ALINMAK

  alınmaq

  Tam oxu »
 • ALINTI

  iqtibas, sitat

  Tam oxu »
 • ALIŞ VERİŞ

  al ver, alış-veriş

  Tam oxu »
 • ALIŞIK

  adət etmiş alışıq

  Tam oxu »
 • ALIŞMAK

  alışmaq, öyrəşmək

  Tam oxu »
 • ALIŞTIRMA

  məşq, təlim

  Tam oxu »