Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AHBAP

  (-bı) dost-tanış; ahbaplik – dostluq

  Tam oxu »
 • AHBAPLİK

  dostluq

  Tam oxu »
 • AHDI

  müqaviləli; ahdı tarife – konvension tarif; ahdı vecibeler – müqavilə öhdəlikləri

  Tam oxu »
 • AHDİ

  müqaviləli

  Tam oxu »
 • AHENGER

  dəmirçi

  Tam oxu »
 • AHENK

  ahəng

  Tam oxu »
 • AHIR

  axur

  Tam oxu »
 • AHİTNAME

  müqavilə, konvensiya, pakt

  Tam oxu »
 • AHİZE

  dəstək, telefon dəstəyi

  Tam oxu »
 • AHLAK

  əxlaq

  Tam oxu »
 • AHMAK

  axmaq

  Tam oxu »
 • AHRET

  axirət

  Tam oxu »
 • AHŞA

  daxili orqanlar, içalat

  Tam oxu »
 • AHŞAP

  (-bı) 1) taxta, taxtadan hazırlanmış; ahşap körpü – taxta körpü; 2) ağac

  Tam oxu »
 • AHTAPOT

  (-tu) səkkizayaqlı ilbiz

  Tam oxu »
 • AHUDUDU

  (-nu) moruq

  Tam oxu »
 • AİDAT

  (-tı) 1) üzvülük haqqı; aidat almak – üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil

  Tam oxu »
 • AİLE

  ailə

  Tam oxu »
 • AİT

  aid

  Tam oxu »
 • AJAN

  1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent

  Tam oxu »
 • AJANS

  agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı – anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı – ticarət agentliyi

  Tam oxu »
 • AK CİĞER

  ağciyər

  Tam oxu »
 • AK SAKAL

  ağsaqqal

  Tam oxu »
 • AKAMET

  (-ti) 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak – müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

  Tam oxu »
 • AKARYAKIT

  (-tı) duru yanacaq; akaryakıt borusu – yanacaq borusu

  Tam oxu »
 • AKÇAAĞAÇ

  (-cı) ağcaqayın

  Tam oxu »
 • AKÇE

  sikkə, pul

  Tam oxu »
 • AKDETMEK

  bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)

  Tam oxu »
 • AKIBET

  aqibət

  Tam oxu »
 • AKIL

  ağıl

  Tam oxu »
 • AKIM

  cərəyan

  Tam oxu »
 • AKIM KALMAK

  puça çıxmaq

  Tam oxu »
 • AKIT TARAFLAR

  saziş bağlayan tərəflər, müqavilə bağlayan tərəflər

  Tam oxu »
 • AKİDE

  (şekeri) nabat (şirni)

  Tam oxu »
 • AKLAMAK

  bəraət qazandırmaq

  Tam oxu »
 • AKLISELİM

  sağlam düşüncə, aydın fikir, ağıl, kamal

  Tam oxu »
 • AKMAK

  axmaq

  Tam oxu »
 • AKORTÇU

  kökləyici

  Tam oxu »
 • AKRABA

  əqrəba, qohum

  Tam oxu »
 • AKRAN

  yaşıdlar, hamaşlar

  Tam oxu »
 • AKREP

  əqrəb

  Tam oxu »
 • AKSAK

  axsaq

  Tam oxu »
 • AKSAMAK

  axsamaq

  Tam oxu »
 • AKSETMEK

  əksetmək

  Tam oxu »
 • AKSIRIK

  asqırıq

  Tam oxu »
 • AKSIRMAK

  asqırmaq

  Tam oxu »
 • AKSİ

  əksi

  Tam oxu »
 • AKŞAM

  axşam

  Tam oxu »
 • AKTARMAK

  1) bir şeyin yerini dəyişdirmək; 2) bir şeyin yolunu, yönünü dəyişdirmək; 3) iqtibas etmək; 4) tərcümə etmək köçürmək

  Tam oxu »
 • AKTİF

  aktiv, fəal

  Tam oxu »