Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ASABİ

  əsəbi

  Tam oxu »
 • ASALAK

  (-gı) 1) parazit; asalak bilimi – parazitologiya; 2) tüfeyli, müftəxor müftəxor, parazit, tüfeyli

  Tam oxu »
 • ASALAK BİLİMİ

  parazitologiya

  Tam oxu »
 • ASALET

  (-ti) alicənablıq alicənablıq, nəciblik

  Tam oxu »
 • ASANSÖR

  lift

  Tam oxu »
 • ASAYİŞ

  asayiş

  Tam oxu »
 • ASGARI

  1) minimum, ən kiçik; asgarı ücret – minimum əmək haqqı; 2) minimum

  Tam oxu »
 • ASGARİ

  en az, minimum

  Tam oxu »
 • ASIL

  əsil

  Tam oxu »
 • ASILSIZ

  əsassız, əsaslanmamış əsaslanmamış, əsassız

  Tam oxu »
 • ASIR

  əsr

  Tam oxu »
 • ASİ

  qiyamçı, üsyançı asi, qiyamçı, üsyançı

  Tam oxu »
 • ASİL

  nəcabətli

  Tam oxu »
 • ASİT

  (-di) turşu turşu

  Tam oxu »
 • ASKER

  əsgər

  Tam oxu »
 • ASKERİ

  hərbi

  Tam oxu »
 • ASKI

  asılqan

  Tam oxu »
 • ASLA

  əsla

  Tam oxu »
 • ASLAN

  aslan

  Tam oxu »
 • ASMAK

  asmaq

  Tam oxu »
 • ASSUBAY

  unter zabit

  Tam oxu »
 • ASTAR

  astar

  Tam oxu »
 • ASTEĞMEN

  kiçik leytenant

  Tam oxu »
 • ASTRAGAN

  qaragül dərisi; astragan kalpağı – qaragül papaq qaragül

  Tam oxu »
 • ASTROPİKAL

  subtropik; astropikal iklim – subtropik iqlim subtropik

  Tam oxu »
 • Tam oxu »
 • AŞAĞI

  aşağı

  Tam oxu »
 • AŞAMA

  dövr, mərhələ

  Tam oxu »
 • AŞÇI

  aşpaz

  Tam oxu »
 • AŞI

  1) peyvənd, aşı; 2) aşı, aşı masası, vaksin aşı, calaq, peyvənd, vaksin

  Tam oxu »
 • AŞIK

  aşıq

  Tam oxu »
 • AŞINMAK

  aşınmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRI

  1) hədsiz, çox, olduqca çox; aşırı yoksulluk – hədsiz yoxsulluq; 2) ifrat, qatı; aşırı sağcı – ifrat sağçı; 3) aşırı, sonra; gün aşırı – gün aşırı; bi

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  plagiat, ədəbi oğurluq plagiat

  Tam oxu »
 • AŞIRMACI

  plagiator, ədəbi oğru plagiator

  Tam oxu »
 • AŞIRMAK

  oğurlamaq, çırpışdırmaq çırpışdırmaq, oğurlamaq

  Tam oxu »
 • AŞIRTI

  israf

  Tam oxu »
 • AŞİKAR

  aşkar

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  aşna, tanış

  Tam oxu »
 • AŞİRET

  tayfa

  Tam oxu »
 • AŞK

  eşq

  Tam oxu »
 • AŞMAK

  aşmaq

  Tam oxu »
 • AT

  at

  Tam oxu »
 • ATA

  əcdad, ata-baba

  Tam oxu »
 • ATA SÖZÜ

  atalar sözü

  Tam oxu »
 • ATAK

  igid

  Tam oxu »
 • ATAMAK

  vəzifəyə təyin etmək təyin etmək

  Tam oxu »
 • ATEŞ

  atəş, od

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ

  ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri – ocaqxana ocaqçı

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ YERİ

  ocaqxana

  Tam oxu »