Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AN

  an

  Tam oxu »
 • ANA

  ana

  Tam oxu »
 • ANA DİLİ

  ana dili

  Tam oxu »
 • ANA OKULU

  uşaq bağçası

  Tam oxu »
 • ANA VATAN

  ana vətən

  Tam oxu »
 • ANAHTAR

  açar; şifre anahtarı – şifrəli açar; ingiliz anahtarı – qayka açarı; anahtarını bulmak – çarə qılmaq açar

  Tam oxu »
 • ANANE

  ənənə

  Tam oxu »
 • ANARŞİ

  anarxiya – anarxiya

  Tam oxu »
 • ANASON

  cirə

  Tam oxu »
 • ANAYASA

  konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi – konstitusiya hüquqları; birleşmiş milletler anayasası – birləşmiş millətlər təşkilatının əsas qanunu əsas q

  Tam oxu »
 • ANCAK

  ancaq

  Tam oxu »
 • ANDAÇ

  (-cı) yadigar, xatirə xatirə, yadigar

  Tam oxu »
 • ANGARYA

  məcburi iş

  Tam oxu »
 • ANI

  xatirə; anılar – memuar xatirə, yadigar

  Tam oxu »
 • ANILAR

  memuar

  Tam oxu »
 • ANIT

  (-tı) abidə, monument monument

  Tam oxu »
 • ANITSAL

  monumental, möhtəşəm, əzəmətli əzəmətli, monumental, möhtəşəm

  Tam oxu »
 • ANİ

  ani

  Tam oxu »
 • ANKET

  anket

  Tam oxu »
 • ANLAM

  məna

  Tam oxu »
 • ANLAMAK

  anlamaq, başa düşmək

  Tam oxu »
 • ANLAMDAŞ

  sinonim, eyni mənalı sinonim

  Tam oxu »
 • ANLAMSIZ

  mənasız mənasız

  Tam oxu »
 • ANLAŞMAK

  anlaşmaq

  Tam oxu »
 • ANMAK

  anmaq

  Tam oxu »
 • ANNE

  ana

  Tam oxu »
 • ANSIZIN

  gözlənilmədən, birdən-birə, qəflətən ansız, ansızın, birdən-birə, gözlənilmədən, qəflətən

  Tam oxu »
 • ANT

  and

  Tam oxu »
 • ANTEN

  antena

  Tam oxu »
 • ANTETLİ KAĞIT

  blank

  Tam oxu »
 • ANTİKA

  əntiqə

  Tam oxu »
 • ANTLAŞMA

  müqavilə, saziş, pakt, konvensiya; barış antlaşması – sülh müqaviləsi konvensiya, müqavilə, pakt, saziş

  Tam oxu »
 • ANTRENMAN

  məşq, təlim; antrenman uçağı – təlim təyyarəsi məşq, təlim

  Tam oxu »
 • ANTRENÖR

  məşqçi, təlimçi; baş antrenör – baş məşqçi məşqçi, təlimçi

  Tam oxu »
 • APARTMAN

  ev çox mərtəbəli ev, ev

  Tam oxu »
 • APTAL

  (-lı) abdal, səfeh, axmaq abdal, axmaq, səfeh

  Tam oxu »
 • APTES

  dəstəmaz; aptes almak – dəstəmaz almaq

  Tam oxu »
 • ARA

  ara

  Tam oxu »
 • ARA BULUCU

  ara düzəldən, münsif, vasitəçi

  Tam oxu »
 • ARA BULUCULUK

  münsiflik, vasitəçilik

  Tam oxu »
 • ARABA

  araba, avtomobil, maşın

  Tam oxu »
 • ARABULUCU

  (-ğu) vasitəçi, münsif; arabuluculuk – vasitəçilik, münsiflik

  Tam oxu »
 • ARAÇ

  (-cı) vasitə, alət alət, vasitə

  Tam oxu »
 • ARALIK

  (-ğı) dekabr aralıq

  Tam oxu »
 • ARALIK

  dekabr

  Tam oxu »
 • ARAMAK

  axtarmaq axtarmaq, aramaq

  Tam oxu »
 • ARAPSAÇI

  qıvrım saçlar

  Tam oxu »
 • ARAPSAÇINA DÖNMEK

  dolaşmaq, dolaşıb qalmaq (işlər və s.)

  Tam oxu »
 • ARAŞİT

  (-ti) araxis, yer fındığı araxis

  Tam oxu »
 • ARAŞTIRICI

  araşdırıcı

  Tam oxu »