Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AM

  am

  Tam oxu »
 • AMA

  amma

  Tam oxu »
 • AMAÇ

  (-cı) 1) məqsəd, niyyət, məram; benil amaçlar – qərəzli məqsədlər; bu amaçla – bu niyyətlə; 2) hədəf, nişan; askerı amaç – hərbi obyekt amac, hədəf, m

  Tam oxu »
 • AMAN

  aman

  Tam oxu »
 • AMAT

  (-dı) kürəkən

  Tam oxu »
 • AMATÖR

  həvəskar; amatör ressam – həvəskar rəssam; amatör fotoğraf – həvəskar fotoqraf həvəskar

  Tam oxu »
 • AMBALAJ

  qab, tara bağlama, qab, tara

  Tam oxu »
 • AMBALAJ YAPMAK

  qablaşdırmaq

  Tam oxu »
 • AMBAR

  anbar

  Tam oxu »
 • AMBERBALIĞI

  (-nı) kaşalot kaşalot

  Tam oxu »
 • AMBLEM

  emblem

  Tam oxu »
 • AMBULANS

  1) poliklinika, ambulatoriya; 2) təcili yarım maşını

  Tam oxu »
 • AMBÜLANS

  ambulatoriya, poliklinika, təcili yardım maşını

  Tam oxu »
 • AMCA

  əmi; amca kızı – əmi qızı; amca oğlu – əmi oğlu əmi

  Tam oxu »
 • AMCIK

  amcıq

  Tam oxu »
 • AMELE

  fəhlə

  Tam oxu »
 • AMELİ

  təcrübi; ameli usul – təcrübi üsul təcrübi

  Tam oxu »
 • AMELİYAT

  əməliyyat

  Tam oxu »
 • AMİR

  amir

  Tam oxu »
 • AMPUL

  (-lü) 1) elektrik lampası; 2) ampula ampula, lampoçka

  Tam oxu »
 • AN

  an

  Tam oxu »
 • ANA

  ana

  Tam oxu »
 • ANA DİLİ

  ana dili

  Tam oxu »
 • ANA OKULU

  uşaq bağçası

  Tam oxu »
 • ANA VATAN

  ana vətən

  Tam oxu »
 • ANAHTAR

  açar; şifre anahtarı – şifrəli açar; ingiliz anahtarı – qayka açarı; anahtarını bulmak – çarə qılmaq açar

  Tam oxu »
 • ANANE

  ənənə

  Tam oxu »
 • ANARŞİ

  anarxiya – anarxiya

  Tam oxu »
 • ANASON

  cirə

  Tam oxu »
 • ANAYASA

  konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi – konstitusiya hüquqları; birleşmiş milletler anayasası – birləşmiş millətlər təşkilatının əsas qanunu əsas q

  Tam oxu »
 • ANCAK

  ancaq

  Tam oxu »
 • ANDAÇ

  (-cı) yadigar, xatirə xatirə, yadigar

  Tam oxu »
 • ANGARYA

  məcburi iş

  Tam oxu »
 • ANI

  xatirə; anılar – memuar xatirə, yadigar

  Tam oxu »
 • ANILAR

  memuar

  Tam oxu »
 • ANIT

  (-tı) abidə, monument monument

  Tam oxu »
 • ANITSAL

  monumental, möhtəşəm, əzəmətli əzəmətli, monumental, möhtəşəm

  Tam oxu »
 • ANİ

  ani

  Tam oxu »
 • ANKET

  anket

  Tam oxu »
 • ANLAM

  məna

  Tam oxu »
 • ANLAMAK

  anlamaq, başa düşmək

  Tam oxu »
 • ANLAMDAŞ

  sinonim, eyni mənalı sinonim

  Tam oxu »
 • ANLAMSIZ

  mənasız mənasız

  Tam oxu »
 • ANLAŞMAK

  anlaşmaq

  Tam oxu »
 • ANMAK

  anmaq

  Tam oxu »
 • ANNE

  ana

  Tam oxu »
 • ANSIZIN

  gözlənilmədən, birdən-birə, qəflətən ansız, ansızın, birdən-birə, gözlənilmədən, qəflətən

  Tam oxu »
 • ANT

  and

  Tam oxu »
 • ANTEN

  antena

  Tam oxu »
 • ANTETLİ KAĞIT

  blank

  Tam oxu »