Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • AT

  at

  Tam oxu »
 • ATA

  əcdad, ata-baba

  Tam oxu »
 • ATA SÖZÜ

  atalar sözü

  Tam oxu »
 • ATAK

  igid

  Tam oxu »
 • ATAMAK

  vəzifəyə təyin etmək təyin etmək

  Tam oxu »
 • ATEŞ

  atəş, od

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ

  ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri – ocaqxana ocaqçı

  Tam oxu »
 • ATEŞÇİ YERİ

  ocaqxana

  Tam oxu »
 • ATILMAK

  atılmaq

  Tam oxu »
 • ATKI

  1) arxac; 2) örpək, şal, şərf, kaşne; 3) balaca qayış, toqqacıq arxac, kaşne, örpək, şal, şərf, toqqacıq

  Tam oxu »
 • ATLAMAK

  atlanmaq, tullanmaq

  Tam oxu »
 • ATLAS

  atlas

  Tam oxu »
 • ATLIKARINCA

  karusel

  Tam oxu »
 • ATMACA

  qırğı

  Tam oxu »
 • ATMAK

  atmaq

  Tam oxu »
 • AV

  ov

  Tam oxu »
 • AVANTAJ

  xeyir, mənfəət, səmərə, fayda, qazan; maddi ve manevi avantajlar – maddi və mənəvi xeyir fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, səmərə

  Tam oxu »
 • AVİZE

  çilçıraq, lüstr çilçıraq, çılçıraq, lüstr

  Tam oxu »
 • AVLAMAK

  ovlamoq

  Tam oxu »
 • AVLI, AVLU

  həyət

  Tam oxu »
 • AVLU

  həyət

  Tam oxu »
 • AVUÇ

  ovuc

  Tam oxu »
 • AVUKAT

  (-tı) vəkil vəkil

  Tam oxu »
 • AVUNMAK

  ovunmaq

  Tam oxu »
 • AVURT

  ovurd

  Tam oxu »
 • AY

  ay

  Tam oxu »
 • AYA

  ovuc

  Tam oxu »
 • AYAK

  ayaq

  Tam oxu »
 • AYAKKABI

  ayaqqabı

  Tam oxu »
 • AYAKLANMA

  qiyam üsyan qiyam, üsyan

  Tam oxu »
 • AYAKLANMAK

  üsyan etmək, qiyam etmək qiyam etmək, üsyan etmək

  Tam oxu »
 • AYAR

  1) vaxt; 2) əyar 3) yoxlayın düzəltmə, nizama salma, tənzim etmə əyar, dəqiqlik, köklənmə, vaxt

  Tam oxu »
 • AYARLAMAK

  1) tənzimləmək; 2) standartlaşdırmaq, kalibrləmək dəqiqləşdirmək, kalibrləmək, kökləmək, standartlaşdırmaq, tənzimləmək

  Tam oxu »
 • AYAZ

  ayaz

  Tam oxu »
 • AYÇA

  aypara, hilal

  Tam oxu »
 • AYÇİÇEĞİ

  (-ni) günəbaxan günəbaxan

  Tam oxu »
 • AYDIN

  ziyalı

  Tam oxu »
 • AYDINLANMAK

  aydınlanmaq

  Tam oxu »
 • AYDINLIK

  aydınlıq

  Tam oxu »
 • AYGIR

  ayğır

  Tam oxu »
 • AYGIT

  (-tı) aparat; telefon aygıtı – telefon aparatı; sindirim aygıtı – həzm orqanı; solunum aygıtı – tənəffüs orqanı aparat

  Tam oxu »
 • AYI

  ayı

  Tam oxu »
 • AYIK

  ayıq

  Tam oxu »
 • AYIKLAMAK

  bir-bir seçmək, bir-bir seçib ayırmaq, çeşidləmək çeşidləmək

  Tam oxu »
 • AYILMAK

  ayılmaq

  Tam oxu »
 • AYIP

  ayıb

  Tam oxu »
 • AYIPLAMAK

  ayıblamaq

  Tam oxu »
 • AYIRICILIK

  (-ğı) separatizm separatizm

  Tam oxu »
 • AYIRIM

  ayrı-seçkilik ayrı -seçkilik

  Tam oxu »
 • AYIRMAK

  ayırmaq

  Tam oxu »