Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • APARTMAN

  ev çox mərtəbəli ev, ev

  Tam oxu »
 • APTAL

  (-lı) abdal, səfeh, axmaq abdal, axmaq, səfeh

  Tam oxu »
 • APTES

  dəstəmaz; aptes almak – dəstəmaz almaq

  Tam oxu »
 • ARA

  ara

  Tam oxu »
 • ARA BULUCU

  ara düzəldən, münsif, vasitəçi

  Tam oxu »
 • ARA BULUCULUK

  münsiflik, vasitəçilik

  Tam oxu »
 • ARABA

  araba, avtomobil, maşın

  Tam oxu »
 • ARABULUCU

  (-ğu) vasitəçi, münsif; arabuluculuk – vasitəçilik, münsiflik

  Tam oxu »
 • ARAÇ

  (-cı) vasitə, alət alət, vasitə

  Tam oxu »
 • ARALIK

  (-ğı) dekabr aralıq

  Tam oxu »
 • ARALIK

  dekabr

  Tam oxu »
 • ARAMAK

  axtarmaq axtarmaq, aramaq

  Tam oxu »
 • ARAPSAÇI

  qıvrım saçlar

  Tam oxu »
 • ARAPSAÇINA DÖNMEK

  dolaşmaq, dolaşıb qalmaq (işlər və s.)

  Tam oxu »
 • ARAŞİT

  (-ti) araxis, yer fındığı araxis

  Tam oxu »
 • ARAŞTIRICI

  araşdırıcı

  Tam oxu »
 • ARAŞTIRMA

  tədqiqat; bilimsel araştırma enstitüsü – elmi tədqiqat institutu tədqiqat

  Tam oxu »
 • ARAŞTIRMAK

  araşdırmaq

  Tam oxu »
 • ARAZİ

  ərazi

  Tam oxu »
 • ARI

  arı

  Tam oxu »
 • ARIZA

  xarab yer, nöqsan, nasazlıq, zədə, qəza; arıza lanıp durmak – dayanmaq, işləməmək; arızaya uğramak – qəzaya uğramaq arizə, qəza, qüsur, nasazlıq, nöqs

  Tam oxu »
 • ARIZALANMAK

  sınmaq

  Tam oxu »
 • ARİFE

  ərəfə

  Tam oxu »
 • ARK

  arx

  Tam oxu »
 • ARKA

  arxa, dal

  Tam oxu »
 • ARKADAŞ

  yoldaş, dost dost, qaqaş, yoldaş

  Tam oxu »
 • ARMA

  gerb; devlet arması – dövlət gerbi gerb

  Tam oxu »
 • ARMAĞAN

  armağan, yadigar

  Tam oxu »
 • ARMUT

  armud

  Tam oxu »
 • ARNAVUT

  alban

  Tam oxu »
 • ARNAVUT

  (-du) alban; arnavut dili – alban dili

  Tam oxu »
 • ARPA

  arpa

  Tam oxu »
 • ARSA

  tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi sahə

  Tam oxu »
 • ARSIZ

  arsız, utanmaz

  Tam oxu »
 • ART

  (-dı) 1) kürək; 2) arxa, arxa tərəf, arxa hissə; aralık kapı – arxa qapı; biribiri artından – bir-birinin ardınca ard, arxa, kürək

  Tam oxu »
 • ARTI

  üstəgəl; iki artı üç – iki üstəgəl üç üstəgəl

  Tam oxu »
 • ARTIK

  artıq

  Tam oxu »
 • ARTIKYIL

  uzun il (365 gün)

  Tam oxu »
 • ARTIRMA

  1) çoxaltma, artırma; 2) auksion, müzaidə, hərrac; artırma ile satmak – auksiondan satmaq; açık artırma – açıq satış artırma, auksion, çoxaltma, hərra

  Tam oxu »
 • ARTIRMAK

  artırmaq

  Tam oxu »
 • ARTMAK

  artmaq

  Tam oxu »
 • ARTTIRMAK

  artırmaq

  Tam oxu »
 • ARZ ETMEK

  1) bildirmək, ərz etmək, nəzərinə çatdırmaq; 2) doğurmaq, yaratmaq; tehlike arz etmek – təhlükə yaratmaq ərz etmək, bildirmək, doğurmaq, yaratmaq

  Tam oxu »
 • ARZU

  arzu

  Tam oxu »
 • ASABİ

  əsəbi

  Tam oxu »
 • ASALAK

  (-gı) 1) parazit; asalak bilimi – parazitologiya; 2) tüfeyli, müftəxor müftəxor, parazit, tüfeyli

  Tam oxu »
 • ASALAK BİLİMİ

  parazitologiya

  Tam oxu »
 • ASALET

  (-ti) alicənablıq alicənablıq, nəciblik

  Tam oxu »
 • ASANSÖR

  lift

  Tam oxu »
 • ASAYİŞ

  asayiş

  Tam oxu »