F

Azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.
ƏZZƏLKİ
FA

Digər lüğətlərdə