FAİZSİZ

sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc.
FAİZLİ
FAKS

Digər lüğətlərdə