HAVAZİRİNG

(Cəlilabad)
balaca qurbağa. – Uzağlarda havaziring ney tutur
HAVATÇI
HAVAZİRİNGİ