HEŞAN

(Cəbrayıl, Culfa)
döymək üçün xırmana yayılmış, səpələnmiş taxıl dərzləri. – Heşanı dağıtmayın, hava dolur, yağacax
◊ Heşan eləməx’ (Goranboy) – döymək məqsədilə dərzləri xırmana səpələmək
HEŞALAT
HEŞANNAMAX