HERƏ

(Zəngilan, Meğri)
əkilmiş sahənin arasında qalan şumlanmamış yer. – Herədən bolluca taxıl yığdıx (Zəngilan); – Kəlbeli dayinin əx’dığı yerdə herə yuxdı (Meğri)
HERAVAT
HERƏBAŞ