KƏMRİK

(Əli Bayramlı, Kürdəmir)
qabaq dişləri tökülmüş (adam). – Dişim düşüb olmuşam kəmrik (Kürdəmir); – Kəmrik olduğumnan xörəgin ləzzətin də bilmirəm (Əli Bayramlı)
KƏMRƏ
KƏMSİG