Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KUANÇI

  I (Salyan) qoruqçu, qarovulçu. – Ağakişi qalxozın kuançısıdı II (Salyan) qulluqçu, nökər. – Mən sizin kuançu:z olaram

  Tam oxu »
 • KUANÇILIĞ

  (Salyan) 1. qarovulçuluq. – Mən qalxozda kuançılığ eli:rəm 2. nökərçilik. – Bəyin öyündə kuançılığ eliyərmiş

  Tam oxu »
 • KUÇUR

  (Salyan) mehtər. – Aydın yanımda kuçur işdi:b

  Tam oxu »
 • KUD

  (Quba) arı saxlanılan səbət, pətək. – Qabağ arı kudda ulardi

  Tam oxu »
 • KUDU

  (Bakı) qabaq

  Tam oxu »
 • KUDUR

  (Quba) qarışqa yuvası

  Tam oxu »
 • KUF

  (Qarakilsə, Şərur, Ordubad) yelləncək. – Bizim uşaxlar çox vaxt kufla yellənillər (Ordubad) ◊ Kuf getməx’ (Şərur) – yellənmək

  Tam oxu »
 • KUFLAN

  (Naxçıvan, Şərur) yelləncək ◊ Kuflan getməx’ – ağacdan asılmış iplə yellənmək. – Xızannar kuflan gedillər (Şərur)

  Tam oxu »
 • KUFUL

  I (Cəbrayıl, Daşkəsən) bax kuvul II (Zəngilan) boş. – Bı ağacın içi kufuldu

  Tam oxu »
 • KUGA

  (Quba) ağacdan qayırılmış təknəyə oxşar qab. – Gidib aşağıdan bir kuga un gətir

  Tam oxu »
 • KUKUT

  (Quba) yapalaq. – Kukut həmişə biçin zəmani uxuyar

  Tam oxu »
 • KULA

  I (Quba) səbət. – Kula dulu saman gətirüb atlara tük II (Bakı) avam, key. – Əli elə kula uşağdı ki, gəl göresən

  Tam oxu »
 • KULAVAT

  I (Meğri) bax kolavat II (Meğri) tonqal. – Çuban payız gecəsində uturey kulavatın qırağında, canı homaş <umac> kimi uley

  Tam oxu »
 • KULBA

  (Zaqatala) dəmirçixana

  Tam oxu »
 • KULBASAN

  (Quba, Tabasaran) kirşə taylarının uc hissələrini birləşdirən ağac. – Kulbasan mühkəm ulanda udun çux gətirməg ulur (Tabasaran); – Kulbasan qarağacdan

  Tam oxu »
 • KULİ

  (Dərbənd) bax kula. – Bir balaca kuli üzümüm var, havuni maşinüvə quy, can balam, şəhərə aparum

  Tam oxu »
 • KULUF

  (Bərdə) mənbə

  Tam oxu »
 • KUM

  (Meğri) bax kom II

  Tam oxu »
 • KUMAC

  (Meğri) qıvrılıb yatan ilan. – Birdən bilmeyib ayağımı bir ilan kumacına basdım, az qaldım dəli ulam

  Tam oxu »
 • KUMKURSİ

  (Dərbənd) qız üçün cehiz olaraq hazırlanmış və üzərinə corab, cib dəsmalı və s. bənd edilmiş kiçik balış

  Tam oxu »
 • KUMPUL

  (Cəbrayıl) ağır çəkic, gürz. – Kumpulnan daş sındırıllar

  Tam oxu »
 • KUMUC

  (Qax) büzdüm. – Yerə yıxıldım, kumucum ağırdı

  Tam oxu »
 • KUNA

  I (Dərbənd) gavahının arxa tərəfi. – Kuna yiyilər, tazasin qəyrəllər II (Quba) tənbəl. – Kuna adamı düzəltmağ çux çətindü

  Tam oxu »
 • KUNAL

  (Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan) tut ağacı zoğlarının yarpaqlarını baramaqurdu yedikdən sonra qalan ağac hissə

  Tam oxu »
 • KUNARI

  (Cəbrayıl, Zəngilan) bir-birinin üstünə salınıb bişirilən lavaş. – Kunarı çox yiməli olur (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • KUNEY

  (Zaqatala) bax kunal

  Tam oxu »
 • KUNƏ

  (Zaqatala, Göyçay) bax kunal. – Kunəni təzələ (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • KUNT

  (Qax) saçaqlı palaz. – Bizin laxanın kuntı niyə terəmə-teşiq olup?

  Tam oxu »
 • KURA

  (Qax, Zaqatala) moruq. – Mən dünən kura dərmağa getmişdim (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • KURALIX

  (Zaqatala) moruqluq, çox moruq olan yer

  Tam oxu »
 • KURİX’

  (Kəlbəcər, Oğuz) at balası. – Atın kuriyi öydə qalıfdı (Oğuz)

  Tam oxu »
 • KURTA

  (Zaqatala) ağır çəkic, gürz

  Tam oxu »
 • KURU

  (Kəlbəcər) bax kurix’. – Kurumuzun gəmirçəyin kəsdim

  Tam oxu »
 • KURUX

  (Zəngilan) bax kurix’. – Pirçivane: dəndə atın kuruğu yoruldu

  Tam oxu »
 • KURUL

  (Şuşa) çox, həddindən artıq. – Bu əvi tix’dirməyə kurul pul xəşdəmişəm

  Tam oxu »
 • KURUL-KURUL

  (Bakı, Şamaxı) çoxçox. – Bu yaradan qurtarmağ için kurulkurul xərc qoymax lazımdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KUSBƏND

  (Dərbənd) yerli qoyun cinsi. – Büzü aralarda ulan quyunə kusbənd diyədüg

  Tam oxu »
 • KUŞTUKUR

  (Qax, Zaqatala) kəndirbaz

  Tam oxu »
 • KUT

  (Zaqatala) mal-qara üçün unlu kəpəkdən bişirilmiş çörək. – İtə kut ver yesin

  Tam oxu »
 • KUTXA

  (Qax) sənək. – Kutxanı doldurub qeti

  Tam oxu »
 • KUTUN

  (Qax) böyrək

  Tam oxu »
 • KUVA

  I (Qax) daş, daş parçası. – Başına bir kuva ilişdirdi, qəleydin qoraydın II (Qax) kif

  Tam oxu »
 • KUVALANMAX

  (Qax) kiflənmək. – Çoraq <çörək> kuvalanıptı

  Tam oxu »
 • KUVUL

  (Balakən, Qax, Zaqatala) mağara

  Tam oxu »
 • KUZAR

  (Xaçmaz) bax qozar

  Tam oxu »
 • KUZMAX

  (Zaqatala) bax közməx’ I

  Tam oxu »
 • KÜANÇILIĞ

  (Masallı) bax kuançılığ

  Tam oxu »
 • KÜBSİMƏX’

  (Təbriz) sancmaq. – Arı kübsiyənnən so:ra bı əlim şişdi

  Tam oxu »
 • KÜCİ

  I (Xaçmaz, Quba) balıqqulağına oxşar muncuq. – Kücinü uşağlar sapa düzib buynuna asadı (Quba) II (Yardımlı) 1

  Tam oxu »
 • KÜCMACI

  (Zaqatala) çör-çöp. – Bir az kücmacı yığ gəti ocax qalıyax

  Tam oxu »