Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KEB

  (Qax) evin bünövrəsi. – İməçi eli:p keb qoyırıx

  Tam oxu »
 • KEC

  (Salyan) tərs, inadkar ◊ Keç düşmeg (Bakı) – ləcləşmək, düşmən kəsilmək. – Heç nedən kec tüşdi məniynən

  Tam oxu »
 • KECEGƏN

  (Qax) bax keseyən. – Kecegənnən törən torba deşən oliy?

  Tam oxu »
 • KECƏ

  (Meğri) meşədəki ağaclarda qurumuş mamırlı budaq. – Xeyrənsə, çatı gəti bu kecəni sındırım

  Tam oxu »
 • KECƏL

  (Tabasaran) ağac gövdəsində əmələ gələn mamır. – Havu teregin gevdəsin kecəl basutdu

  Tam oxu »
 • KE:Cİ

  (Şəki) bax keji. – Baramanı bişirisən, sora oluy imişax, una diyillər ke:ci

  Tam oxu »
 • KECİ

  I (Culfa, Göyçay, Oğuz, Ucar, Zaqatala) 1. b a x keji (Göyçay, Ucar, Zaqatala). – Keci baramadan olur (Culfa) 2

  Tam oxu »
 • KEÇƏBÖ:RÜX’

  (Hamamlı) məzhəkəçi, təlxək. – Kəndirbazın yanında keçəbö:rüx’ olor, cama:tın başını qater

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏĞAZEG

  (Dərbənd) sağsağana oxşar əti yeyilən quş. – Səməndər tüfəngnən keçələğazeg vurmağa kitədü

  Tam oxu »
 • KEÇƏLƏT

  (Ağcabədi, Bərdə, Cəlilabad, İmişli, Kürdəmir) keçid. – Keçələt oradı, körpi yoxdi (Cəlilabad); – Keçələtdən bağa keçirix’ (Bərdə)

  Tam oxu »
 • KEÇƏMCEG

  (Dərbənd) üzüm növü, uzun giləli üzüm. – Şahmarxanın bağında keçəmceg üzümi çux uladı

  Tam oxu »
 • KEÇƏNƏCƏK

  (İmişli) yaşayış, güzəran. – Keçənəcəgimiz sağlığıva yap yaxşıdı

  Tam oxu »
 • KEÇƏPAPAX

  (Şəmkir) təlxək, məzhəkəçi. – Keçəpapax əlliki <əlli iki> oyun çıxardır, adamı güldürür

  Tam oxu »
 • KEÇƏPİÇAX

  (Meğri) qəddar, zalım. – Əlesgar kimin keçəpiçax adam Nüyədidə yux idi

  Tam oxu »
 • KEÇİƏMCƏYİ

  (Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Göyçay, Mingəçevir, Ucar) uzun giləli üzüm növü. – Bizim bağda keçiəmcəyi çoxdu (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • KEÇİQIRAN

  I (Bakı, Qazax, Şamaxı, Tovuz) martın sonu, aprelin əvvəli (vaxt). – Keçiqıran vaxdı bərk naxoşdamışdım (Bakı) II (Culfa, Salyan) soyuq

  Tam oxu »
 • KEÇİMƏMƏSİ

  I (Basarkeçər) kökü yeyilən bitki. – Gəlin gedəyin keçiməməsi yığıf yemə: II (Cəbrayıl) bax keçiəmcəyi

  Tam oxu »
 • KEÇİPAPAX

  (Ucar) bax keçəpapax. – Keçipapax camahatı çox güldürdü

  Tam oxu »
 • KEÇİRDMƏ

  (Quba) paltara düymə əvəzinə tikilən qarmaqcıq. – Dunun keçirdmələri dəmirdü, bərk uladu

  Tam oxu »
 • KEÇKEÇİ

  (Başkeçid, Borçalı, Hamamlı, Qazax) kol növü. – Keçkeçidən çalğı kəsəllər qapı-baceyi süpürməyə (Hamamlı); – Bı arada meşədə keçkeçi olor (Borçalı)

  Tam oxu »
 • KEFNƏX’

  (Cəbrayıl) hərdəmxəyal

  Tam oxu »
 • KEJİ

  (Bərdə) bişirilmiş barama. – Barama pişir, olur keji

  Tam oxu »
 • KEKİŞMƏX’

  (Şərur) yarışmaq, ötüşmək (qaçışda)

  Tam oxu »
 • KEKLİTARAX

  (Zaqatala) şanapipik. – Səhər tezdən keklitarax bizin məhlədə namaz qılırdı

  Tam oxu »
 • KER

  (Yardımlı) dağın döşü. – Uşəğ kerdən yıxılıb

  Tam oxu »
 • KESEYƏN

  (Şəki) siçan. – Bö:rdən görür ki, quyu:n ağzınnan keseyən baxiy

  Tam oxu »
 • KESİX’

  (Qax, Şəki) 1. qohum (Şəki). – Özü də bizim kesix’di 2. övlad (daha çox qıza aiddir) (Qax). – Menin də bi kesix’ olsaydi dərtmi olardı?

  Tam oxu »
 • KEŞ

  I (Quba) dərə. – Yağuşda keşdən su axub gələdü II (Füzuli, Meğri, Zəngilan) nəm. – Yeri keş əkəndə yaxşı bığda olur (Zəngilan); – Nə çox quru olmasın,

  Tam oxu »
 • KEŞAN

  (Füzuli) oturacağı yastı mis qab, qablama. – Keşana sağırıx südü Keş döyməx’ (Mingəçevir) – bitkilərin dibini yumşaltmaq

  Tam oxu »
 • KEŞƏLMƏX’

  (Ordubad) yumşalmaq. – Çörəyi isladırıx, so:ra u keşəlir

  Tam oxu »
 • KEŞƏVƏND

  (Quba) məhəccər

  Tam oxu »
 • KEŞGAL

  I (Qax, Ucar) bax keşqal. – Qalxozçular keşgal qazır (Ucar); – Bayaxdan çəltiy əkəllərdi, suaran su arxlarına keşgal di:llərdi (Qax) II (Zaqatala) bir

  Tam oxu »
 • KEŞGƏ

  (Bakı, Cəbrayıl, Salyan, Cəlilabad, Mingəçevir) kaş, kaş ki. – Asdan əmi keşgə ölmeydi (Cəlilabad); – Keşgə onu aleydım (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • KEŞGƏL

  (Bərdə, Göyçay, Şəki, Ucar) bax keşqal. – Keşgəldən hayatıma suə:lir (Bərdə); – Qajdən ayriliy keşgəllərə su (Şəki); – Keşgəli aşdım, bağ sulandı (Uca

  Tam oxu »
 • KEŞGİL

  (Borçalı) bax keşqal

  Tam oxu »
 • KEŞİX’

  (Borçalı, Kəlbəcər) muzd olaraq çobana verilən (keçmişdə) hər 25 qoyundan biri. – Keşiyi çovan kəsiv yiyə də bilər, sata da bilər

  Tam oxu »
 • KEŞİR

  (Təbriz) yerkökü. – Kələmi yığannan so:ra yerində keşir əkirdux

  Tam oxu »
 • KEŞKƏL

  I (Ağdaş, Göyçay, Mingəçevir) bax keşqal. – Həyətimizdən keşkəl gedir (Ağdaş) II (Füzuli) yaylağa gedənin evinə, əkininə baxan, nəzarət edən

  Tam oxu »
 • KEŞQAL

  (Bərdə, Göyçay, Mingəçevir, Ucar) kiçik arx. – Keşqaldan gələn su yannara dağılır (Mingəçevir); – Bı keşqalı təzədən qazajam (Ucar)

  Tam oxu »
 • KEŞQAN

  (Göyçay) gicitkən

  Tam oxu »
 • KEŞNİ

  (Füzuli) naxış. – Nə qədər çətin keşni desən toxuyur

  Tam oxu »
 • KETBAX

  (Dərbənd) bel <alət adı>. – Biz bəl də diyədüg, ketbax da diyədüg

  Tam oxu »
 • KEVƏ

  (Meğri) bir ili tamam olmamış ayı balası. – Şükür dayim çuban ulanda iki kevə tutmuşdu

  Tam oxu »
 • KEY

  key olmax: (Ağdaş, Mingəçevir) dağ olmaq. – Yağ key olub (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • KEYDAR

  keydar olmax: (Çənbərək) əldən düşmək, yorulmaq. – Gejə savağatan keydar oldum səni yözdəməhdən, oğul!

  Tam oxu »
 • KEYVANİ

  (Dərbənd) aşpaz. – Aşi pişirən yağ ular, keyvani yüzi ağ ular; – Keyvani keyvanidən yəxşi ulanda süttü aşa suğan duğrar

  Tam oxu »
 • KEYVƏ

  (Biləsuvar) qarı, qoca arvad

  Tam oxu »
 • KEYVƏND

  I (Basarkeçər, Yardımlı, Qazax) içi ot və ya samanla doldurulub çul əvəzinə işlədilən palaz. – Örkəni bərh çək keyvənd tərpənməsin (Basarkeçər); – Key

  Tam oxu »
 • KEYVƏNİ

  (Cəlilabad, Masallı) qarı, qoca arvad. – Keyvəni, bizə qonağ olursan? (Masallı)

  Tam oxu »
 • KEYVİR

  (Çənbərək, Qazax) soyuq; sərin. – Daş bulağın suyu keyvirdi (Çənbərək)

  Tam oxu »