LÖKKÜLDƏMƏK

f. Sanki nəbz kimi vuraraq, ara vermədən bir qaydada ağrımaq, sızıldamaq (çirk eləyən yara, çiban haqqında). Dişim lökküldəyir. Çibanı lökküldəmək.
– Milyonyarımlıq qüdrət ayaq dirəmiş yerə; Beton sütunlar ara lökküldəyən Xəzərə. X.Rza.

LÖKKÜLDƏMƏ
LÖKKÜLTÜ

Digər lüğətlərdə