LƏÇƏK-LƏÇƏK

sif. Ləçəklərdən ibarət, ləçəklər halında.
Dəyirman üstü çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək; Qardaş bir qız sevibdir; Uzunboy, qarabirçək. (Bayatı).
Ağaclar açsın çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək. M.Ə.Sabir.

LƏÇƏK
LƏÇƏKLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə