LƏBBEYKDEYƏN

is. Öz fikri olmayıb başqasının sözü, fikri, göstərişi ilə hərəkət edən adam.
[Comərd Sadiqiyə:] Ağaların, bəy-xanların və onların sözünə sizin kimi ləbbeykdeyənlərin millətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ə.Abasov.

LƏBBEYK
LƏBƏLƏB

Digər lüğətlərdə