LAXTALANMAQ₁

f. Laxta halına düşmək; bərkimək, kəsifləşmək, qatılaşmaq (qan haqqında).
Oğlanın gicgahında qan laxtalanmışdı. M.Hüseyn.
[Kamalın] çiynindən sızan qan döşündə laxtalanırdı. Ə.Vəliyev.

LAXTALANMAQ₂
LAXTALAŞMA

Digər lüğətlərdə