O

Azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi.
// “O” hərfi ilə işarə olunan saitin adı.

Omonimlər

  • O O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki. O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir

Etimologiya

  • O Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib
NÜZÜL
O

Digər lüğətlərdə