ZABİTƏLİLİK

is. Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ZABİTƏLİLİK tələbkarlıq — ciddilik
ZABİTƏLİ
ZABİTƏSİZ

Digər lüğətlərdə