ZİNG

I
(Bakı, Kürdəmir, Qazax, Qusar, Mingəçevir, Sabirabad)
qılça sümüyü
II
(Bakı, Salyan)
üzüm salxımının bir hissəsi, balaca salxım. – Hər zingdə onon iki gilə üzim olar (Salyan)
III
(Salyan)
çayda suyun azalması nəticəsində əmələ gəlmiş adacıq
ZİNƏ
ZİNGARLANMAX

Digər lüğətlərdə