AĞILLI

AĞILLI – AXMAQ Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı (M.Hüseyn); Eh, sən nə axmaq adam imişsən (C.Əmirov).

AĞILLI – GİC Sizi hər bir ağıllı qız sevə bilər (M.S.Ordubadi); Düşmənə rəhm edən axmaqdır, gicdir (S.Rüstəm).

AĞILLI – YEKƏBAŞ Mirzə Kərim, bu kəndin içində bircə ağıllı adam sənsən (Ə.Haqverdiyev); Bağır, bərkdən bağır, bərkdən, yekəbaş (S.Rüstəm).

AĞI
AĞILLILIQ

Digər lüğətlərdə