AĞGÖZ

AĞGÖZ – CƏSARƏTLİ İgid də qorxarmı? Ağgözə bir bax (S.Rüstəm); Deməli, şərait bizdən tələb edir ki, həm ağıllı tərpənək, həm də cəsarətli! (M.İbrahimov).

AĞCİYƏRLİK
AĞI

Digər lüğətlərdə