AĞLAR

AĞLAR – GÜLƏR Gahdan gülər, gahdan ağlar fikrimiz; Qanad açar, qanad bağlar fikrimiz (H.Hüseynzadə).

AĞLAMSINMAQ
AĞLAYAN

Digər lüğətlərdə