ALAÇIQ

ALAÇIQ (çubuqla qurulmuş köçəri mənzili) Üçüncü gün Pasıgilin alaçığının qabağında toy vurulmuş yenə belə şənliklər olmuşdu (S.Rəhimov); ÇADIR Atam çadırımızın yanındakı armud ağacı altında oturub Kərim baba ilə söhbət edirdi (A.Şaiq); XEYMƏ (köhn.) ..Xalq geniş meydana toplanır, ortada xeymə qurulur, tarixi libas geymiş şəbihlər gəlir.. (Çəmənzəminli).

ALACA
ALAF

Digər lüğətlərdə