ARALI

ARALI – ÖRTÜLÜ Qarlarla örtülü bir düzə gəldik (S.Vurğun); Həm də çox aralıdır, gedib-gəlmək də olmaz (H.Hüseynzadə).

ARALI – YAXIN Xasay atlıların birbirindən aralı getməsini məsləhət gördü (M.Hüseyn); Yaxın gəl, qulaq as qəlbim deyənə (S.Vurğun).

ARALANMAQ
ARAMAQ

Digər lüğətlərdə