AYAQÜSTÜ

AYAQÜSTÜ – RAHAT ...Ayaqüstü Kələntər lələşə baş çəkməyi qərara aldı (M.İbrahimov); İndi cücələr rahat yeyirdilər (M.İbrahimov).

AYAQ
AYAQYALIN

Digər lüğətlərdə